Historie

De Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) komt voort uit het PHARMO Instituut. Dit instituut is een spin-off (1999) van onder andere de Universiteit Utrecht om professioneel onderzoek naar de werking en veiligheid van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gegevensbestanden van openbare apotheken, politheken, ziekenhuisapotheken, huisartsen en klinisch laboratoria om te onderzoeken of, wanneer en waarom geneesmiddelen bij sommige patiënten niet goed werken of bijwerkingen veroorzaken. Het is daarvoor nodig grote groepen patiënten die geneesmiddelen gebruiken, langere tijd te volgen om te leren wat er misgaat met de behandeling, waarom dat zo is en hoe dit te voorkomen valt. Het is voor dit soort populatie onderzoek niet nodig te weten wie de patiënt of behandelaar is en gegevens zijn daarom geanonimiseerd. De resultaten van onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en zijn van groot belang voor zorgverleners en patiënten om bijwerkingen te kunnen voorkomen en patiënten optimaal te kunnen behandelen. De afgelopen Jaren zijn honderden studies gepubliceerd en onderzoekers gepromoveerd aan een groot aantal universiteiten op dit voor de zorg belangrijk onderzoek. Dit soort onderzoek is op geen enkele ander manier uit voeren.

In 2012 is, in overleg met privacy deskundigen en ICT specialisten,   besloten de gegevens die in de loop der jaren zijn verzameld en gebruikt door het PHARMO Instituut in beheer te geven van een onafhankelijke stichting van zorgverleners en patiënten, STIZON. Deze organisatie is vanaf die datum, verantwoordelijk voor het beheer van gegevens van de aangesloten zorgverleners. Tevens is begonnen met het inrichten van een faciliteit om gegevens in opdracht van aangesloten zorgverleners te analyseren voor eigen gebruik om hun te helpen met het optimaliseren van hun zorgverlening. Deze activiteit is uitbesteed aan het Instituut voor Zorgoptimalisatie (INSZO) , een dienstverlenende organisatie die sinds 1999 huisartsen, klinisch laboratoria en apothekers ondersteunt met management en stuur informatie. Sinds eind 2017 is INSZO een volle dochter van STIZON.

Het PHARMO Instituut en INSZO zijn dus de uitvoeringsorganisaties voor respectievelijk wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan zorgverleners. Door deze constructie, waarbij STIZON opereert als een trusted third party (TTP), wordt het beheer en verzamelen van gegevens gescheiden van het gebruik van de gegevens. Dat laatste is noodzakelijk om oneigenlijk gebruik van gegevens te voorkomen en de privacy en beveiliging van gegevens optimaal volgens de meeste modern standaarden te kunnen beschermen. De procedures die gevolgd worden voldoen aan de huidige privacy wetgeving waarvoor STIZON voor de beveiliging en verwerking van de gegevens een ISO certificering heeft (ISO27001 en NEN7510). Het onderzoek dat door specialisten van het PHARMO Instituut wordt uitgevoerd is ISO9001 gecertificeerd. In 2019 zal ook de ISO 27001certificering van INSZO worden afgerond.

Raad van Toezicht

Mr. G.A.A. Conyn, voorzitter
Drs. G.J Hooijman, lid
Dr. J.J. Keyzer, lid
Prof. Dr. W.M.J. Van Dyck, lid

Directie/bestuur

Drs. E.J de Graag
Prof. Dr. R.M.C. Herings

Compliance Commissie

Mr. Dr. J. Nouwt, privacy jurist en voorzitter
Mr. Th.P.M. Bisschops, bestuurder
Dr. J.L.P. Duinhoven, klinisch chemicus, names de NVKC
Drs. K. M. Jordaan, openbaar apotheker
Dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker
Drs. R.J. Linde, apotheker-politheker
Drs. R.H.L. Morshuis, huisarts
Dr. H. Silvius, huisarts
Dr. M.L. Becker, ziekenhuisapotheker