• Home
  • News
  • Wetenschappelijk jaarverslag 2019

Het PHARMO Instituut bestaat dit jaar 20 jaar.

Al twintig jaar gebruiken we data om te onderzoeken of geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk hun klinische verwachting waarmaken. Het is daarvoor nodig om patiënten als anoniem individu in de tijd te volgen op het gebruik van geneesmiddelen en daarmee geassocieerde goede of slechte

uitkomsten. Men zou verwachten dat met de huidige ICT structuren dit nu beter gaat dan vroeger, maar niets is minder waar. Medicatiegegevens van patiënten zijn versplinterd geraakt over apotheken, politheken, ziekenhuisapotheken, internetapotheken, drogisterijen en particuliere

‘thuisbezorgers’. Een bijwerking van de marktwerking die het zeer lasting maakt om complete medicatiehistories te verzamelen voor onderzoek.

Met de uitkomsten van zorg, bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, is het al niet anders gesteld. Deze zijn verdeeld over algemene-, categoraleen academische ziekenhuizen, en specialistische- en zelfstandige behandelcentra. Niet alleen voor de zorgverleners, maar ook voor onderzoekers wordt het steeds lastiger de aard en uitkomsten van behandelingen routinematig te bestuderen. Gelukkig is ons datamodel door de jaren heen robuust gebleken en nog steeds in staat data uit

verschillende bronnen te combineren om hoogwaardig onderzoek te kunnen doen.

 

Wij willen onze deelnemende huisartsen, apothekers, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, zorggroepen, ketens en ziekenhuizen langs deze weg bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. Zonder de medewerking van alle aangesloten zorgverleners was ons onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast willen wij alle onderzoekers en andere stakeholders bedanken voor hun bijdrage bij ons onderzoek.

Klik hier voor het wetenschappelijk jaarverslag.