• Home
  • News
  • Wetenschappelijk jaarverslag 2018

Het PHARMO Instituut bestaat bijna 20 jaar, met meer dan 500 wetenschappelijke publicaties en tientallen proefschriften als resultaat.

De resultaten van het onderzoek willen wij terugbrengen naar onze deelnemende zorgverleners en dus naar de praktijk.

Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving rondom privacy van persoonsgegevens is het oorspronkelijke PHARMO Instituut sinds juli 2012 opgesplitst in de Stichting voor Zorg en Onderzoek (STIZON), voor de verzameling van de data, en het PHARMO Instituut voor het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf juli 2015 is ook het Instituut voor Zorgoptimalisatie (INSZO) (voorheen Meetpunt Kwaliteit) een onderdeel van onze organisatie en verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan STIZON leden als zorgverleners. Via INSZO willen wij de kennis, Big Data analyses en bevindingen vanuit het wetenschappelijk onderzoek van PHARMO Instituut terugbrengen naar uw praktijk. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over onze onderzoeksgroep. Wij bespreken een aantal studies en informeren u over de achtergrond van onze organisatie en hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wij willen onze deelnemende huisartsen, apothekers, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, zorggroepen, ketens en ziekenhuizen langs deze weg bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. Zonder de medewerking van alle aangesloten zorgverleners was ons onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast willen wij alle onderzoekers en andere stakeholders bedanken voor hun bijdrage bij ons onderzoek.

Klik hier voor het wetenschappelijk jaarverslag.