Wat doen wij

STIZON verzamelt, verwerkt en beheert gegevens over behandelingen en uitkomsten van zorg van deelnemende zorgverleners. Hierin onderscheiden wij ons van andere partijen die veelal zorgprocessen en/of zorgkosten vastleggen. Doordat wij in staat zijn uitkomsten te volgen door de tijd en over de disciplines heen, creëren wij dossiers op patiëntniveau die gebruikt kunnen worden voor zorgevaluatie, zorgoptimalisatie, zorg personalisatie en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Door de unieke werkwijze is STIZON, als één van de weinige organisaties in Nederland, in staat om daadwerkelijk inzicht te geven in effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van behandelingen.Dit alles gebeurt met toestemming van zorgverlener en patiënt en met inachtneming van alle relevante wetgeving.

STIZON voor zorgverleners

STIZON helpt zorgverleners om een beter inzicht te krijgen in het beloop en de effecten van behandelingen. Dit wordt mogelijk door het verzamelen, opschonen en ordenen van zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens uit zorginformatiesystemen. Dit biedt verscheidene voordelen.

De zorgprofessional kan het historisch verloop van interventies evalueren. Hierdoor is hij in staat om betere en meer doelmatige keuzes te maken.

De zorgprofessional kan bewust kiezen om van het behandelprotocol af te wijken als dat nodig is voor een optimale behandeling. Dit kan bijvoorbeeld bij heftige bijwerkingen. De nadelen voor een individuele patiënt zijn dan groter dan de voordelen. Deze keuze wordt vastgelegd in het dossier zodat het afwijken van het protocol ook onderbouwd kan worden.

De zorgprofessional kan patiënten door individuele profilering opnemen in specifieke zorgprogramma’s of interventies. Dit zijn bijvoorbeeld polyfarmacie-gesprekken of het bevorderen van therapietrouw op basis van effect. Hierdoor wordt het mogelijk om veel efficiënter te werken omdat gestuurd wordt op uitkomsten van de individuele patiënt. Het generieke zorgprogramma wordt daarmee gepersonaliseerd.

STIZON voor patiënten

STIZON biedt op dit moment nog geen diensten aan voor patiënten. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de patiëntendossiers ook te ontsluiten voor patiënten. Dit doen wij samen met patiëntenorganisaties en zorgverleners. U kunt hier meer over lezen op de website van Gezonde zorg, Gezonde regio www.gzgr.nl

STIZON voor onderzoekers

Zorggegevens, zoals deze in de loop der tijd geadministreerd zijn als onderdeel van de dagelijkse zorgverlening, worden verzameld uit verschillende ICT systemen bij deelnemende zorgverleners. Deze gegevens moeten geschikt gemaakt worden voor historische analyse. Dat is ingewikkeld omdat dezelfde gegevens in zeer veel, verschillende formaten in de tijd, soms dubbel en onduidelijk, in verschillende coderingssystemen worden vastgelegd. Niet alleen de gebruikte software, hardware en coderingssystemen, maar ook berekeningen, bepalingswijzen, afkapwaarden etc. veranderen in de tijd.

STIZON, ontstaan vanuit het PHARMO Instituut, heeft meer dan 20 jaar ervaring met het opwerken, harmoniseren en geschikt maken van om zorg gegevens van patiënten en deze te integreren in een dynamisch, anoniem patiëntendossier. Deze gegevens worden per zorgverlener opgehaald, verwerkt en omgezet naar een zogenaamd ‘common data model’, CDM. Een CDM is een generiek, dus systeem en zorgverlener onafhankelijk, opslag systeem van gegevens waarin in principe alle zorggegevens gecodeerd worden bewaard ongeacht de bron. Het CDM van STIZON wordt gebruikt voor analyse van zorggegevens voor en op verzoek van deelnemende zorgverleners. Voor onderzoek bestaan een anonieme, internationale variant voor bepaalde data set, bijv. Het OMOP model https://www.ohdsi.org/data-standardization/the-common-data-model/. Daarin worden alle gegevens omgezet naar internationale standaarden.

Het voordeel van CDM/OMOP is dat het gaat om een open standaard waarbij wereldwijd onderzoekers analyse tools en technieken ontwikkelen die wederom gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kennis of voorspellende algoritmen die gebruikt kunnen worden om patiënten op maat te behandelen. Het is dan van belang dat de onderliggende data structuren exact matchen met de specificaties om fouten of afwijkingen te voorkomen.

Hoe werken wij?

Gegevens worden per zorgverlener opgehaald, verwerkt en omgezet naar een zogenaamd ‘common data model’.Elke deelnemende zorgverlener heeft een eigen datakluis met de oorspronkelijke gegevens, bewerkt tot een CDM. Deze datakluis is op slot en alleen toegankelijk voor de zorgverlener. In de datakluis zal door STIZON algoritmen en analyse tools worden toegevoegd die de zorgverlener gebruikt voor analyse van eigen gegevens, zorgoptimalisatie, consult voorbereiding of om te delen met andere zorgverleners als dat in het kader van de goede zorgverlening nodig is. Daarnaast kunnen deelnemende zorgverleners gegevens, anoniem, voor onderzoek of benchmarking beschikbaar stellen. Dat kan alleen binnen de daarvoor geldende wettelijk randvoorwaarden waarop toezicht wordt gehouden door de Compliance Commissie van STIZON.