• Home
  • News
  • Registratie COVID-19 door huisartsen via NHGDoc en Medicom

Nu de eerste COVID golf is afgezwakt en onder controle lijkt, wordt het nog belangrijker om goed voorbereid te zijn op een tweede golf om deze tijdig te kunnen detecteren. Vroeg signalering is één van de middelen om inzicht te krijgen in het aantal burgers dat een verdenking heeft op, of besmet is met, COVID-19. Een waarschuwingssysteem om besmettingshaarden vroegtijdig lokaal te kunnen signaleren is van groot belang, en huisartsen zullen de patiënten met mogelijk COVID-19 vaak als eerste zien.

Huisartsenregistratie (NL-COVID)

De huisartsen in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen in een waarschuwingssysteem: wanneer ze alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19 registreren in een korte vragenlijst (NL-COVID), via NHGDoc of Medicom, ontstaat er een landelijk dekkend systeem.

Wat levert dit u als huisarts op?

Als u als huisarts gaat registreren helpt u de Nederlandse samenleving voortijdig om regionale en lokale uitbraken van COVID snel in kaart te brengen. We brengen voor u en uw regio het aantal nieuwe COVID gevallen in beeld, evenals risicopatiënten zodat er gericht actie ondernomen kan worden om uw personeel en burgers te beschermen.

Waar kunt u als huisarts deze vragenlijst vinden?

Afhankelijk van het gebruikte HIS is deze als volgt te vinden:

• Voor gebruikers van Promedico-ASP, MicroHIS, CGM Huisarts, CGM Zorgdossier, OmniHis en Bricks Huisarts: ga naar de website van NHGDoc.

• Voor gebruikers van Medicom: ga naar de website van Medicom.

Wat gebeurt er met de data?

1. De informatie verkregen via de NL-Covid vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier zoals vastgelegd door Medicom of NHGDoc, afhankelijk van welk systeem u heeft.

2. Bij STIZON wordt de data uit NHGDoc en Medicom samengevoegd en geanonimiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals beschreven in de AVG (ISO27001).

3. STIZON verstuurt de data geanonimiseerd naar het RIVM. Het RIVM zal deze data gebruiken om betere inzage te krijgen in de landelijke en regionale verspreiding van (verdenking op) COVID-19 in de eerste lijn.

4. De COVID-19 data coalitie heeft als doel om de inzichten die hier uit voortvloeien over de COVID-19 patiëntpopulatie aan de registrerende huisartsen beschikbaar te stellen.

5. De data wordt verzameld gedurende de periode van de epidemie van COVID-19 en gedurende de tijd dat de effectiviteit van maatregelen geanalyseerd worden (in ieder geval tot 31 dec 2020).

COVID-19-datacoalitie

De NL-COVID registratie is een initiatief van de COVID-19 datacoalitie: ExpertDoc / NHGDoc, Stichting Health Base, PharmaPartners, Stichting STIZON, MedWorq, Andersson Elffers Felix. De coalitie laat zich adviseren door een adviesraad met experts vanuit verschillende disciplines in Nederland.