Privacy policy

De Compliance commissie van STIZON ziet toe op correct gebruik van de data en op naleving van wet en regelgeving met betrekking tot het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden en het in acht nemen van de vertrouwelijkheid van gegevens, zoals de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling (WGBO) en de toepasselijke Nederlandse Normen (NEN-normen). De Compliance commissie bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de deelnemende zorgaanbieders  aan de gegevensverzamelingen van STIZON. Momenteel zijn de huisartsen en apothekers vertegenwoordigd door elk drie deelnemers en de ziekenhuisapothekers en klinisch chemici elk door één vertegenwoordiger. Daarnaast is een op privacy-gebied gespecialiseerd  jurist als extern lid deelnemer. Hij treedt op als voorzitter van deze commissie.