• Home
  • Events
  • Kennistechnologie STIZON in proeftuin Gezonde zorg Gezonde regio

De vraag naar zorg stijgt door een toename van het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening. Maar de gezondheidszorg kan niet oneindig meegroeien. Verschillende eerstelijnsorganisaties, Alrijne Zorggroep, patiëntvertegenwoordiger Zorgbelang Zuid-Holland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben daarom de handen ineen geslagen. Samen hebben zij gekeken hoe de bestaande zorg voor chronisch zieke patiënten kan worden verbeterd. Dit doen ze in een zogenoemde proeftuin, die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgeroepen tot één van de negen proeftuinen voor populatiegerichte zorg.

Pilots huisartsenpraktijken

De afgelopen jaren zijn in de proeftuin diverse pilots gestart in diverse zorgpraktijken, waaronder huisartsenpraktijken, in Alphen aan den Rijn en Leiden en omgeving. Doel van deze pilots is de zorg meer afstemmen op de individuele patiënt in plaats van het blindelings volgen van protocollen. Nadruk ligt erop dat de patiënt meebeslist over zijn behandeling en zijn gezondheidssituatie.

Beter ervaren zorg door patiënt

Het resultaat: de patiënt ervaart betere kwaliteit van zorg , de ervaren gezondheidsbeleving voor een groep patiënten verbetert en de zorgkosten nemen af. Daarbij houdt de patiënt zelf meer de regie over zijn gezondheidssituatie en de zorgverlener wordt beter ondersteund bij de uitvoering van zijn dagelijks werk. Een slimme kennistechnologie, ontwikkeld is samenwerking met STIZON, helpt daarbij. Deze technologie maakt het mogelijk om gezondheidsinformatie vanuit onder andere de huisartsenzorg en het ziekenhuis samen te brengen.

Inzicht in multidisciplinaire data

Door inzicht in multidisciplinaire data krijgt de zorgverlener een beter beeld. Daardoor kunnen betere keuzes worden gemaakt voor het verlenen van zorg, afgestemd op de individuele patiënt. Daarnaast kan de zorgverlener door koppeling van populatiedata zien wie welke zorg nodig heeft en zo nodig preventief ingrijpen. Op deze manier kunnen onnodige ziekenhuisopnamen worden voorkomen.

De proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio maakt als eerste op regionale schaal gebruik van deze technologie en ontwikkelt deze door.

Zorgvuldig medicatie verminderen

Eén van die pilots gaat over het zorgvuldig verminderen van medicatie bij 70-plussers die zeven medicijnen of meer gebruiken. Veel (preventieve) geneesmiddelen zijn op jongere leeftijd voorgeschreven. De positieve effecten van deze middelen op oudere leeftijd zijn niet altijd onderzocht. Op oudere leeftijd worden geneesmiddelen minder goed afgebroken, waardoor ouderen een verhoogd risico hebben op bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige complicaties zoals maagbloedingen, uitdroging en botbreuken.

De meeste huisartsen schrijven voor volgens de algemene richtlijnen die niet zijn toegespitst op ouderen. Uitkomst van de proef, waarin de oudere actief werd betrokken bij besluitvorming over zijn medicatie, is dat het aantal medicijnen wordt teruggebracht en er minder gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door medicatie. Patiënten geven aan tevreden te zijn over de mogelijkheid om mee te beslissen. Bovendien zorgt de aanpak voor kortere lijnen tussen apothekers en huisartsenzorg.

Meer regie voor patiënt door thuismeten bloeddruk

In een andere pilot meten patiënten hun bloeddruk thuis. Dit bespaart patiënten tijd, zij hoeven hiervoor geen bezoek te brengen aan de huisartsenpraktijk. Deze pilot geeft patiënten meer zelf de regie. Patiënten geven aan tevreden te zijn over de proef en willen doorgaan met thuismeten.

Op 28 november werden de uitkomsten van de proeftuin gedeeld met zorgverleners uit de regio, verzekeraars en beleidsmakers in de zorg. De ketenpartners van Gezonde zorg, Gezonde regio bekijken welke succesvolle kleinschalige initiatieven zich lenen voor regionale opschaling.

Download de factsheet (PDF)lees meer over deze pilots of bekijk de infofilm.

Gezonde zorg, Gezonde regio is een initiatief van: