• Home
  • News
  • Gezonde Zorg, Gezonde Regio , nieuwe mogelijkheden voor verbetering zorg en kostenbeheersing

Door inzet van kennistechnologie van STIZON en  Big Data uit het PHARMO Data Netwerk is in samenwerking met de proeftuin Gezonde Zorg en Gezonde Regio een regionaal multidisciplinair datawarehouse ingericht.

Hiermee is het mogelijk om in afstemming met zorgverleners en patiënten multidisciplinaire longitudinale en coherente dossiers te creëren op het niveau van een individuele patiënt, praktijk en/of totale populatie.

Voor meer informatie klik hier.