STIZON, Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, is een organisatie die data verzamelt en beheert, van en voor zorgaanbieders.

STIZON heeft als doel om zorgaanbieders te ondersteunen bij hun informatievoorziening en om onderzoek en innovatie in de gezondheidzorg mogelijk te maken en te stimuleren. Hiervoor worden door de zorgaanbieder aangeleverde data verwerkt, geanalyseerd en opgeslagen binnen de beveiligde STIZON-omgeving. STIZON treedt hierbij op als ‘bewerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor elk van de aangesloten zorgaanbieders. De verstrekking en bewerking van deze data geschiedt op basis van een verwerkersovereenkomst tussen de zorgaanbieder en STIZON. Het gebruik van data kan en mag slechts plaatsvinden in opdracht van en met toestemming van de zorgaanbieder. Door middel van een dienstverleningsovereenkomst of machtiging kan de zorgaanbieder aangeven akkoord te gaan met het gebruik van de data voor een specifiek omschreven doel. STIZON kan hierbij ook de rol vervullen van betrouwbare schakel (Trusted Third Party functie)  tussen de zorgaanbieder en een andere partij waarmee deze zorgaanbieder een overeenkomst heeft. Overeenkomsten en machtigingen worden geregistreerd in een geautomatiseerd Administratie Systeem, dat de basis vormt voor controle op rechtmatige verkrijging en rechtmatig gebruik en beschikbaarstelling van data.