Events

  • Events

    Kennistechnologie STIZON in proeftuin Gezonde zorg Gezonde regio
    Gezonde zorg Gezonde regio pioniert met betere zorg voor chronische patiënten

    De vraag naar zorg stijgt door een toename van het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening. Maar de gezondheidszorg kan niet oneindig meegroeien. Verschillende eerstelijnsorganisaties, Alrijne Zorggroep, patiëntvertegenwoordiger Z...