• Home
  • News
  • Berichtgeving contractherziening

In de komende jaren zal STIZON zich voornamelijk gaan toeleggen op het ondersteunen en administratief ontzorgen van zorgverleners om hen daarmee toegang te geven tot nieuwe vormen van kennistechnologie. Deze kennistechnologie kan ingezet worden om zorg op maat mogelijk te maken. Deze ondersteuning maakt het noodzakelijk om deze doestelling ook contractueel vast te leggen.

Op dit moment en in de komende maanden zullen alle deelnemers van STIZON benaderd worden voor herziening van de huidige contracten. Dit is nodig om zorgverleners te ondersteunen met verzoeken voor analyse en het delen van hun eigen gegevens voor het optimaliseren van de zorgverlening. STIZON is op dit moment druk bezig met het inrichten van een analysefaciliteit voor aangesloten zorgverleners: Mijn STIZON. Zorgverleners die mee willen denken of helpen met het inrichten en het op maat maken van deze serviceverlening worden uitgenodigd contact op te nemen met ons secretariaat.