In de geneesmiddelen voorziening spelen politheken een steeds grotere rol. Politheken zijn openbare apotheken in ziekenhuizen die medicatie verstrekken aan patiënten na een bezoek aan de medisch specialist. Nieuwe geneesmiddelen en complexe zorg worden veelal voorgeschreven door de medisch specialist. Door de lokalisering in het ziekenhuis heeft de politheek een unieke positie om niet alleen geneesmiddelen te verstrekken maar ook de werkzaamheid en veiligheid van medicatie in samenwerking met de verschillende betrokken medisch specialismen en openbare apothekers te monitoren en onderzoek mogelijk te maken. Dat laatste is van groot belang om meer informatie in te winnen over de daadwerkelijke werkzaamheid en veiligheid van veelal specialistische, dure medicatie. De politheker staat daarmee voorgesorteerd om, in samenwerking met de medisch specialist, te zorgen voor een optimale, op maat gemaakte behandeling van patiënten.

Een aantal deelnemers van STIZON heeft derhalve zich tot doel gesteld in 2018 alle polithekers te vragen deel te nemen aan het Academisch Netwerk Politheken (ANP). Het ANP zal binnen STIZON een zelfstandig SIG (special interest groep) vormen waarvoor nog leden gezocht worden. Deze SIG zal zich buigen over het nut, de noodzaak van benchmark gegevens (o.a. indicatoren)  en onderzoek, alsmede de wijze waarop deze informatie gebruikt kan worden voor management doeleinden en ondersteuning van zorgoptimalisatie van de politheken als deelnemer. In 2018 hopen we een begin te maken met onderzoek naar het optreden van infecties en andere bijwerkingen bij patiënten die behandeld worden met nieuwe geneesmiddelen die de afweer verzwakken.