• slide

  Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek

 • Nieuws

  Academisch Netwerk Politheken

  In de geneesmiddelen voorziening spelen politheken een steeds grotere rol. Politheken zijn openbare apotheken in ziekenhuizen die medicatie verstrekken aan patiënten na een bezoek aan de medisch specialist. Nieuwe geneesmiddelen en complexe zorg wor...

 • Nieuws

  Berichtgeving contractherziening

  In de komende jaren zal STIZON zich voornamelijk gaan toeleggen op het ondersteunen en administratief ontzorgen van zorgverleners om hen daarmee toegang te geven tot nieuwe vormen van kennistechnologie. Deze kennistechnologie kan ingezet worden om zo...

 • Nieuws

  Wetenschappelijk jaarverslag 2018

  Het PHARMO Instituut bestaat bijna 20 jaar, met meer dan 500 wetenschappelijke publicaties en tientallen proefschriften als resultaat. De resultaten van het onderzoek willen wij terugbrengen naar onze deelnemende zorgverleners en dus naar de prakt...

 • Vacatures

  ONTWIKKELAAR C#/.NET/SQL SERVER/AZURE

  STIZON verzamelt, bewerkt en beheert patiëntendata. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar. Op dit moment staat de ontwikkeling van een nieuwe data-infrastructuur centraal waarbij geautomatiseerde (ETL-)processen, waarbo...

  Vacatures

  Vacatures Trouw aan onze missie om uit te blinken in het belang van verbetering van de behandeling van de patiënt en patiëntenzorg, werken wij in een ondernemende en multidisciplinaire omgeving. De specialisten die wij rekruteren hebben verschi...

 • icon

  Wie zijn wij

  STIZON, Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, is een organisatie zonder winstoogmerk, die data verzamelt en beheert, van en voor zorgaanbieders.

  STIZON stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van zorgaanbieders in de gezondheidszorg (huisartsen, apotheken, ziekenhuizen etc.) diensten te verrichten. Deze diensten bestaan uit het bewerken van door de zorgaanbieders aangeleverde data.

 • icon

  Wat doen wij

  STIZON treedt op als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de aangeleverde data.

  Het beheer van de data en de verwerking geschiedt op basis van een verwerkersovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en STIZON, waarin is bepaald dat het gebruik van de data slechts plaats kan vinden met toestemming van de zorgaanbieder. Dit is een regel in achtergrond kleur (dus niet zichtbaar) om extra regel te verkrijgen