• slide

  Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek

 • Nieuws

  Registratie COVID-19 door huisartsen via NHGDoc en Medicom

  Nu de eerste COVID golf is afgezwakt en onder controle lijkt, wordt het nog belangrijker om goed voorbereid te zijn op een tweede golf om deze tijdig te kunnen detecteren. Vroeg signalering is één van de middelen om inzicht te krijgen in het aantal...

 • Nieuws

  Academisch Netwerk Politheken

  In de geneesmiddelen voorziening spelen politheken een steeds grotere rol. Politheken zijn openbare apotheken in ziekenhuizen die medicatie verstrekken aan patiënten na een bezoek aan de medisch specialist. Nieuwe geneesmiddelen en complexe zorg wor...

 • Nieuws

  Berichtgeving contractherziening

  In de komende jaren zal STIZON zich voornamelijk gaan toeleggen op het ondersteunen en administratief ontzorgen van zorgverleners om hen daarmee toegang te geven tot nieuwe vormen van kennistechnologie. Deze kennistechnologie kan ingezet worden om zo...

 • Vacatures

  Data Scientist / Ontwikkelaar Azure / SQL Server

  STIZON verzamelt, bewerkt en beheert patiëntendata. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een data scientist/ontwikkelaar. Onze Azure-omgeving bevat dertig jaar aan patiëntendata en is de bron voor wetenschappelijk onderzoek en informa...

  Vacatures

  Vacatures Trouw aan onze missie om uit te blinken in het belang van verbetering van de behandeling van de patiënt en patiëntenzorg, werken wij in een ondernemende en multidisciplinaire omgeving. De specialisten die wij rekruteren hebben verschi...

 • icon

  Wie zijn wij

  STIZON, Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, is een organisatie zonder winstoogmerk, die data verzamelt en beheert, van en voor zorgaanbieders.

  STIZON stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van zorgaanbieders in de gezondheidszorg (huisartsen, apotheken, ziekenhuizen etc.) diensten te verrichten. Deze diensten bestaan uit het bewerken van door de zorgaanbieders aangeleverde data.

 • icon

  Wat doen wij

  STIZON treedt op als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de aangeleverde data.

  Het beheer van de data en de verwerking geschiedt op basis van een verwerkersovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en STIZON, waarin is bepaald dat het gebruik van de data slechts plaats kan vinden met toestemming van de zorgaanbieder. Dit is een regel in achtergrond kleur (dus niet zichtbaar) om extra regel te verkrijgen