• slide

  Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek

 • icon

  Wie zijn wij

  STIZON, Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, is een organisatie, zonder winstoogmerk, die data verzamelt en beheert, van en voor zorgaanbieders.

  STIZON stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van zorgaanbieders in de gezondheidszorg (huisartsen, apotheken, ziekenhuizen etc.) diensten te verrichten. Deze diensten bestaan uit het bewerken van door de zorgaanbieders aangeleverde data.

 • icon

  Wat doen wij

  STIZON treedt op als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van de aangeleverde data.

  Het beheer van de data en de bewerking geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en STIZON, waarin is bepaald dat het gebruik van de data slechts plaats kan vinden met toestemming van de zorgaanbieder. Dit is een regel in achtergrond kleur (dus niet zichtbaar) om extra regel te verkrijgen